10 słów o Komunii i Wyzwoleniu

 Nazwa Wspólnoty

COMUNIONE E LIBERAZIONE

(Komunia i Wyzwolenie)

1Zarys duchowości/ charyzmat

Katolicki Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) stawia sobie za cel wychowanie swoich czlonków do dojrzałego chrzescijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościola katolickiego we współczesnym świecie. Wyraża przekonanie, że chrzescijaństwo przeżyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka.

Kształtowanie chrześcijańskiej osobowości odbywa się w różnych środowiskach i jest przedłużeniem normalnej formacji, jaką zapewnia wspólnota parafialna. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym ciele Chrystusa, w Kościele.

2Patronowie/ założyciele

Założycielem Ruchu Komunia i Wyzwolenie (CL) był ś.p. ks. prałata Luigi Giussani (1922 - 2005). Ruch zdrodził się z dzieła prowadzonego przez księdza w mediolańskich szkołach.

W ramach ruchu istnieje „Bractwo Comunione e Liberazione" oraz stowarzyszenie „Memores Domini" - formacje złożone z grup osób dorosłych zaangażowanych w życie Ruchu. W lutym 1982 r. Bractwo CL, a w 1988 r. Memores Domini, uzyskały aprobatę Papieskiej Rady ds. Świeckich.

3Rok i miejsce powstania

Ruch Komunia i Wyzwolenie (CL) powstał we Włoszech w 1954 r.

4Gdzie można nas spotkać?

W Polsce w Kościele Ruch CL jest obecny od 1983 r. Regularne cotygodniowe spotkania odbywają się w kilkudziesięciu ośrodkach naszego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Świdnicy, Bytomiu, Lublinie, Łódzi, Opolu, Rzeszowie. Zaproszenie do udzialu w Szkole Wspólnoty jest kierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych.

5Liczebność

Ruch Komunia i Wyzwolenie obejmuje kilkaset tysięcy osób z ponad 73 krajów z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. W Polsce ok. 1 000 osób.

6Kto może być członkiem?

Osoby świeckie i duchowne, młodzież i dzieci.

7Miejsce dzieci we Wspólnocie

Dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w niedzielnej Eucharystii, we wszystkich kościelnych uroczystościach, jak również w życiu całej wspólnoty.

8Jak można uczestniczyć w życiu Wspólnoty?

Podstawową formą pracy członków Ruchu są cotygodniowe spotkania tzw. „szkoła wspólnoty", polegające na wspólnej lekturze tekstów ks. L. Giussaniego i próbie konfrontacji własnego życia w ich świetle. Członkowie uczestniczą także we wspólnych rekolekcjach,  wakacjach, dniach skupienia, itp.

9Inne informacje/ kontakt

Strona krajowa: http://www.cl.opoka.org.pl/

Strona dwumiesiecznika "Ślady": http://www.slady.pl/

Strona międzynarodowa: http://www.clonline.org/

10Członkowie

Małgorzata i Marek Czapscy z dziećmi (kl. II, IV i VI)